Александър Велев

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки” за второто тримесечие на 2019 г., регион София. Второ място в категория “Оборот” за второто тримесечие на 2019 г., регион София.
консултант за 17 имота
0877 975 580
страница
 от  2