Ана Станчева

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки” за четвъртото тримесечие на 2018 г., регион София. Второ място в категория “Оборот” за четвъртото тримесечие на 2018 г., регион София.Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки” за четвъртото тримесечие на 2018 г., регион София. Второ място в категория “Оборот” за четвъртото тримесечие на 2018 г., регион София.
Консултант за 32 имота
02 975 33 99
0884 690 699
страница
 от  3