Ана Станчева

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки” за третото тримесечие на 2018 г., регион София. Второ място в категория “Оборот” за третото тримесечие на 2018 г., регион София. Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки” за 2017 г.Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки” за третото тримесечие на 2018 г., регион София. Второ място в категория “Оборот” за третото тримесечие на 2018 г., регион София. Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки” за 2017 г.
Консултант за 31 имота
02 975 33 99
0884 690 699
страница
 от  3