Ангел Павлов

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Брой ексклузивни договори” за второто тримесечие на 2018 г., регион Изток. Първо място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за второто тримесечие на 2018 г., регион Изток. Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки” за второто тримесечие на 2018 г., регион Изток.Първо място в категория “Брой ексклузивни договори” за второто тримесечие на 2018 г., регион Изток. Първо място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за второто тримесечие на 2018 г., регион Изток. Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки” за второто тримесечие на 2018 г., регион Изток.
Консултант за 28 имота
0899 655 555
0887 999 242
страница
 от  3