Антония Донкова

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки - летящ старт” за първото тримесечие на 2019 г., регион София. Първо място в категория “Оборот - летящ старт” за първото тримесечие на 2019 г., регион София.Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки - летящ старт” за първото тримесечие на 2019 г., регион София. Първо място в категория “Оборот - летящ старт” за първото тримесечие на 2019 г., регион София.
консултант за 35 имота
0895 885 842
0877873704
страница
 от  3