Валентина Цончева

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки” за третото тримесечие на 2018 г., регион София. Трето място в категория “Оборот” за третото тримесечие на 2018 г., регион София.Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки” за третото тримесечие на 2018 г., регион София. Трето място в категория “Оборот” за третото тримесечие на 2018 г., регион София.
Партньор, консултант за 110 имота
02 975 33 99
0885 930 803
страница
 от  10