Васил Райков

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки” за първото тримесечие на 2019 г., регион София. Трето място в категория “Оборот” за първото тримесечие на 2019 г., регион София.Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки” за първото тримесечие на 2019 г., регион София. Трето място в категория “Оборот” за първото тримесечие на 2019 г., регион София.
Консултант за 19 имота
02 950 50 70
0877 734 412

Как бихте се описали с три думи?

Весел, усмихнат, адаптивен

Как се виждате след пет години?

Успешен и щастлив

Какво ...
страница
 от  2