Велизар Велев

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Оборот от кредити” за третото тримесечие на 2018 г., регион София. Трето място в категория “Оборот” за 2017 г.Първо място в категория “Оборот от кредити” за третото тримесечие на 2018 г., регион София. Трето място в категория “Оборот” за 2017 г.
Кредитен посредник
02 975 33 99
0882 824 692