Весела Иванова

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки - летящ старт” за четвъртото тримесечие на 2018 г., регион Изток. Първо място в категория “Оборот - летящ старт” за четвъртото тримесечие на 2018 г., регион Изток.Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки - летящ старт” за четвъртото тримесечие на 2018 г., регион Изток. Първо място в категория “Оборот - летящ старт” за четвъртото тримесечие на 2018 г., регион Изток.
Консултант продажби, консултант за 18 имота
0894 625 282
0892 265 822
страница
 от  2