Владимир Борисов

ЕРА Шампион на тримесечието
Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки” за третото тримесечие на 2018 г., регион София. Трето място в категория “Оборот” за третото тримесечие на 2018 г., регион София.Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки” за третото тримесечие на 2018 г., регион София. Трето място в категория “Оборот” за третото тримесечие на 2018 г., регион София.
консултант за 21 имота
0895 885 842
0884 509 884
страница
 от  2