Владимир Дичев

ЕРА Шампион на тримесечието
Второ място в категория “Оборот” за второто тримесечие на 2018 г., регион Изток. Трето място в категория “Брой контакти на продавачи” за 2017 г.Второ място в категория “Оборот” за второто тримесечие на 2018 г., регион Изток. Трето място в категория “Брой контакти на продавачи” за 2017 г.
Консултант за 23 имота
052 614 709
0887 401 199
страница
 от  2