Владимир Дичев

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за третото тримесечие на 2018 г., регион Изток. Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки” за третото тримесечие на 2018 г., регион Изток. Първо място в категория “Оборот” за третото тримесечие на 2018 г., регион Изток.Първо място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за третото тримесечие на 2018 г., регион Изток. Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки” за третото тримесечие на 2018 г., регион Изток. Първо място в категория “Оборот” за третото тримесечие на 2018 г., регион Изток.
Консултант за 32 имота
052 614 709
0887 401 199
страница
 от  3