Владимир Дичев

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Оборот” за третото тримесечие на 2018 г., регион Изток. Първо място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за третото тримесечие на 2018 г., регион Изток. Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки” за третото тримесечие на 2018 г., регион Изток. Трето място в категория “Брой контакти на продавачи” за 2017 г.Първо място в категория “Оборот” за третото тримесечие на 2018 г., регион Изток. Първо място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за третото тримесечие на 2018 г., регион Изток. Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки” за третото тримесечие на 2018 г., регион Изток. Трето място в категория “Брой контакти на продавачи” за 2017 г.
Консултант за 27 имота
052 614 709
0887 401 199
страница
 от  3