Владимир Дичев

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки” за второто тримесечие на 2019 г., регион Изток. Второ място в категория “Оборот” за второто тримесечие на 2019 г., регион Изток.
Консултант за 27 имота
052 614 709
0887 401 199
страница
 от  3