Гергана Николова

ЕРА Шампион на тримесечието
Трето място в категория “Оборот - летящ старт” за третото тримесечие на 2018 г., регион Изток.Трето място в категория “Оборот - летящ старт” за третото тримесечие на 2018 г., регион Изток.
Консултант за 3 имота
052 800 263
0885 859 409