Диана Банкова

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за второто тримесечие на 2018 г., регион София. Първо място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за 2017 г. Първо място в категория “Оборот” за 2017 г. Второ място в категория “Оборот” за второто тримесечие на 2018 г., регион София. Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки” за 2017 г. Трето място в категория “Общ брой реализирани сделки” за второто тримесечие на 2018 г., регион София. Трето място в категория “Брой ексклузивни договори” за 2017 г.Първо място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за второто тримесечие на 2018 г., регион София. Първо място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за 2017 г. Първо място в категория “Оборот” за 2017 г. Второ място в категория “Оборот” за второто тримесечие на 2018 г., регион София. Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки” за 2017 г. Трето място в категория “Общ брой реализирани сделки” за второто тримесечие на 2018 г., регион София. Трето място в категория “Брой ексклузивни договори” за 2017 г.
Партньор, консултант за 8 имота
02 975 33 99
0884 809 005