Диана Маринова

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Оборот - летящ старт” за второто тримесечие на 2018 г., регион Изток. Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки - летящ старт” за второто тримесечие на 2018 г., регион Изток.Първо място в категория “Оборот - летящ старт” за второто тримесечие на 2018 г., регион Изток. Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки - летящ старт” за второто тримесечие на 2018 г., регион Изток.
Консултант продажби, консултант за 17 имота
052 614 709
0889 554 399
страница
 от  2