Димитър Димитров

ЕРА Шампион на тримесечието
Трето място в категория “Оборот - летящ старт” за второто тримесечие на 2019 г., регион Изток.
Консултант за 8 имота
052 800 263
0887 147 393