Димитър Желязков

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки” за второто тримесечие на 2018 г., регион Изток. Първо място в категория “Оборот” за второто тримесечие на 2018 г., регион Изток. Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки” за 2017 г. Второ място в категория “Оборот” за 2017 г. Трето място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за 2017 г.Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки” за второто тримесечие на 2018 г., регион Изток. Първо място в категория “Оборот” за второто тримесечие на 2018 г., регион Изток. Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки” за 2017 г. Второ място в категория “Оборот” за 2017 г. Трето място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за 2017 г.
Консултант за 13 имота
052 62 52 72
0894 559 583

Как бихте се описали с три думи?

Дружелюбен, позитивен, целеустремен.

Как се виждате след пет години?

На ръководен пост в сферата ...

страница
 от  2