Ели Георгиева

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Оборот” за второто тримесечие на 2019 г., регион София. Първо място в категория “Постигнато високо качество на предоставените услуги” за второто тримесечие на 2019 г., регион София. Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки” за второто тримесечие на 2019 г., регион София.
Консултант продажби, консултант за 28 имота
02 442 80 01
0879 563 102
страница
 от  3