Ели Георгиева

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Оборот” за първото тримесечие на 2019 г., регион София. Трето място в категория “Общ брой реализирани сделки” за първото тримесечие на 2019 г., регион София.Първо място в категория “Оборот” за първото тримесечие на 2019 г., регион София. Трето място в категория “Общ брой реализирани сделки” за първото тримесечие на 2019 г., регион София.
Консултант за 51 имота
02 442 80 01
0879 563 102
страница
 от  5