Калин Георгиев

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Оборот - летящ старт” за второто тримесечие на 2018 г., регион Изток.Първо място в категория “Оборот - летящ старт” за второто тримесечие на 2018 г., регион Изток.
Консултант за 6 имота
0899 655 555
0878 760 198