Катя Найденова

ЕРА Шампион на тримесечието
Трето място в категория “Оборот - летящ старт” за второто тримесечие на 2019 г., регион София.
Консултант за 8 имота
02 975 33 99
0884 809 005