Кристина Шупак

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Постигнато високо качество на предоставените услуги” за първото тримесечие на 2019 г., регион София. Трето място в категория “Общ брой реализирани сделки” за първото тримесечие на 2019 г., регион София.Първо място в категория “Постигнато високо качество на предоставените услуги” за първото тримесечие на 2019 г., регион София. Трето място в категория “Общ брой реализирани сделки” за първото тримесечие на 2019 г., регион София.
Консултант за 34 имота
0883 700 663
0883 700 661
страница
 от  3