Мария Желязкова

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Брой ексклузивни договори” за третото тримесечие на 2018 г., регион Изток. Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки” за третото тримесечие на 2018 г., регион Изток. Второ място в категория “Оборот” за третото тримесечие на 2018 г., регион Изток. Второ място в категория “Брой ексклузивни договори” за 2017 г. Второ място в категория “Брой контакти на продавачи” за 2017 г.Първо място в категория “Брой ексклузивни договори” за третото тримесечие на 2018 г., регион Изток. Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки” за третото тримесечие на 2018 г., регион Изток. Второ място в категория “Оборот” за третото тримесечие на 2018 г., регион Изток. Второ място в категория “Брой ексклузивни договори” за 2017 г. Второ място в категория “Брой контакти на продавачи” за 2017 г.
Консултант за 32 имота
052 614 709
0888 757 427
страница
 от  3