Мария Желязкова

ЕРА Шампион за 2017
Второ място в категория “Брой контакти на продавачи” за 2017 г. Второ място в категория “Брой ексклузивни договори” за 2017 г.Второ място в категория “Брой контакти на продавачи” за 2017 г. Второ място в категория “Брой ексклузивни договори” за 2017 г.
Консултант за 27 имота
052 614 709
0888 757 427
страница
 от  3