Мария Желязкова

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за четвъртото тримесечие на 2018 г., регион Изток. Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки” за първото тримесечие на 2019 г., регион Изток. Трето място в категория “Общ брой реализирани сделки” за 2018 г. Трето място в категория “Оборот” за 2018 г. Трето място в категория “Общ брой реализирани сделки” за четвъртото тримесечие на 2018 г., регион Изток. Трето място в категория “Оборот” за четвъртото тримесечие на 2018 г., регион Изток.Първо място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за четвъртото тримесечие на 2018 г., регион Изток. Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки” за първото тримесечие на 2019 г., регион Изток. Трето място в категория “Общ брой реализирани сделки” за 2018 г. Трето място в категория “Оборот” за 2018 г. Трето място в категория “Общ брой реализирани сделки” за четвъртото тримесечие на 2018 г., регион Изток. Трето място в категория “Оборот” за четвъртото тримесечие на 2018 г., регион Изток.
Консултант за 41 имота
052 614 709
0888 757 427
страница
 от  4