Милена Паунова

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки - летящ старт” за първото тримесечие на 2019 г., регион Изток. Първо място в категория “Оборот - летящ старт” за първото тримесечие на 2019 г., регион Изток. Трето място в категория “Общ брой реализирани сделки” за първото тримесечие на 2019 г., регион Изток. Трето място в категория “Оборот” за първото тримесечие на 2019 г., регион Изток.Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки - летящ старт” за първото тримесечие на 2019 г., регион Изток. Първо място в категория “Оборот - летящ старт” за първото тримесечие на 2019 г., регион Изток. Трето място в категория “Общ брой реализирани сделки” за първото тримесечие на 2019 г., регион Изток. Трето място в категория “Оборот” за първото тримесечие на 2019 г., регион Изток.
Консултант за 16 имота
0899 655 555
0878 760 198
страница
 от  2