Надежда Няголова

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Оборот - летящ старт” за второто тримесечие на 2019 г., регион Изток. Първо място в категория “Постигнато високо качество на предоставените услуги” за второто тримесечие на 2019 г., регион Изток. Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки - летящ старт” за второто тримесечие на 2019 г., регион Изток. Трето място в категория “Общ брой реализирани сделки” за второто тримесечие на 2019 г., регион Изток.
Консултант за 22 имота
082 588 301
0886601920
страница
 от  2