Наргис Бейтулова

ЕРА Шампион на тримесечието
Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки” за първото тримесечие на 2019 г., регион Изток.Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки” за първото тримесечие на 2019 г., регион Изток.
Консултант за 20 имота
052 62 52 72
0896 873 042

Как бихте се описали с три думи?

Позитивна, упорита, балансирана.

Как се виждате след пет години?

Щастлива.

Любим ...

страница
 от  2