Продан Проданов

ЕРА Шампион за 2018
Второ място в категория “Оборот” за 2018 г. Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки” за четвъртото тримесечие на 2018 г., регион Изток. Второ място в категория “Оборот” за четвъртото тримесечие на 2018 г., регион Изток. Трето място в категория “Общ брой реализирани сделки” за 2018 г.Второ място в категория “Оборот” за 2018 г. Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки” за четвъртото тримесечие на 2018 г., регион Изток. Второ място в категория “Оборот” за четвъртото тримесечие на 2018 г., регион Изток. Трето място в категория “Общ брой реализирани сделки” за 2018 г.
Консултант за 25 имота
052 62 52 72
0892 279 594
страница
 от  3