Росен Миладинов

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Оборот - летящ старт” за четвъртото тримесечие на 2018 г., регион София. Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки - летящ старт” за първото тримесечие на 2019 г., регион София.Първо място в категория “Оборот - летящ старт” за четвъртото тримесечие на 2018 г., регион София. Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки - летящ старт” за първото тримесечие на 2019 г., регион София.
Консултант , консултант за 15 имота
02 8081823
0894 468 238
страница
 от  2