Румяна Димитрова

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Оборот от кредити” за третото тримесечие на 2018 г., регион Изток.Първо място в категория “Оборот от кредити” за третото тримесечие на 2018 г., регион Изток.
Управител, консултант за 1 имот
052 62 52 72
0885 747 378
„Екипите винаги постигат повече от всяко едно индивидуално усилие.“