Сенер Местан

ЕРА Шампион на тримесечието
Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки - летящ старт” за второто тримесечие на 2019 г., регион Изток. Второ място в категория “Оборот - летящ старт” за второто тримесечие на 2019 г., регион Изток.
Консултант за 15 имота
082 588 301
0887110021
страница
 от  2