Стефани Димитрова

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Брой ексклузивни договори” за третото тримесечие на 2018 г., регион София. Първо място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за третото тримесечие на 2018 г., регион София. Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки” за третото тримесечие на 2018 г., регион София. Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки - летящ старт” за третото тримесечие на 2018 г., регион София. Първо място в категория “Оборот - летящ старт” за третото тримесечие на 2018 г., регион София.Първо място в категория “Брой ексклузивни договори” за третото тримесечие на 2018 г., регион София. Първо място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за третото тримесечие на 2018 г., регион София. Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки” за третото тримесечие на 2018 г., регион София. Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки - летящ старт” за третото тримесечие на 2018 г., регион София. Първо място в категория “Оборот - летящ старт” за третото тримесечие на 2018 г., регион София.
Консултант за 6 имота