Стефани Димитрова

ЕРА Шампион на тримесечието
Трето място в категория “Общ брой реализирани сделки” за второто тримесечие на 2019 г., регион София.
Консултант за 12 имота