Теодора Атанасова

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Оборот” за второто тримесечие на 2018 г., регион София.Първо място в категория “Оборот” за второто тримесечие на 2018 г., регион София.
Офис координатор, консултант за 20 имота
0877 499 809
0877 499 160

Как бихте описали себе си с три думи?

Позитивна, усмихната, всеотдайна

Как се виждате след 5 години?

Като мениджър на офис ЕРА ...

страница
 от  2