Александър Генчев

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Брой ексклузивни договори” за четвъртото тримесечие на 2022 г., регион Изток. Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки с ново строителство” за първото тримесечие на 2023 г., регион Изток. Второ място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за четвъртото тримесечие на 2022 г., регион Изток. Трето място в категория “Общ брой реализирани сделки” за първото тримесечие на 2023 г., регион Изток.
Консултант за 18 имота
+359899336733
страница
 от  2