Александър Котев

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за първото тримесечие на 2020 г., регион София. Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки” за първото тримесечие на 2020 г., регион София. Трето място в категория “Оборот” за първото тримесечие на 2020 г., регион София.
Консултант за 21 имота
0885 772 455
0884 318 061
страница
 от  2