Александър Менгов

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки” за третото тримесечие на 2021 г., регион София. Първо място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за 2020 г. Второ място в категория “Оборот” за третото тримесечие на 2021 г., регион София. Второ място в категория “Оборот” за 2020 г.
Консултант за 14 имота
0885 772 455
0884 352 577
страница
 от  2