Александър Менгов

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за първото тримесечие на 2022 г., регион София. Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки с ново строителство” за първото тримесечие на 2022 г., регион София. Първо място в категория “Общ брой съвместни сделки и препоръки” за първото тримесечие на 2022 г., регион София. Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки” за 2021 г. Първо място в категория “Брой ексклузивни договори” за четвъртото тримесечие на 2021 г., регион София. Първо място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за четвъртото тримесечие на 2021 г., регион София. Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки” за четвъртото тримесечие на 2021 г., регион София. Първо място в категория “Оборот” за четвъртото тримесечие на 2021 г., регион София. Трето място в категория “Общ брой реализирани сделки” за първото тримесечие на 2022 г., регион София. Трето място в категория “Оборот” за първото тримесечие на 2022 г., регион София. Трето място в категория “Оборот” за 2021 г.
Консултант продажби, консултант за 6 имота
0885 772 455
0884 352 577