Александър Томов

ЕРА Шампион на тримесечието
Трето място в категория “Общ брой реализирани сделки - летящ старт” за първото тримесечие на 2021 г., регион София.
консултант за 1 имот