Александър Велев

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Оборот” за четвъртото тримесечие на 2022 г., регион София. Трето място в категория “Общ брой реализирани сделки” за четвъртото тримесечие на 2022 г., регион София.
ЕРА, консултант за 14 имота
0877975580
страница
 от  2