Анелия Добрева

ЕРА Шампион на тримесечието
Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки - летящ старт” за второто тримесечие на 2023 г., регион Изток. Трето място в категория “Постигнато високо качество на предоставените услуги” за второто тримесечие на 2023 г., регион Изток.
Консултант за 15 имота
страница
 от  2