Ангел Павлов

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за третото тримесечие на 2019 г., регион Изток. Първо място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за 2018 г. Първо място в категория “Общ брой съвместни сделки и препоръки” за 2018 г. Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки” за третото тримесечие на 2019 г., регион Изток. Второ място в категория “Оборот” за третото тримесечие на 2019 г., регион Изток. Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки” за 2018 г.
Консултант за 46 имота
0899 655 555
0887 999 242
страница
 от  4