Ангел Павлов

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки” за четвъртото тримесечие на 2019 г., регион Изток. Първо място в категория “Оборот” за четвъртото тримесечие на 2019 г., регион Изток. Първо място в категория “Брой ексклузивни договори” за 2019 г. Първо място в категория “Брой ексклузивни договори” за четвъртото тримесечие на 2019 г., регион Изток. Първо място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за четвъртото тримесечие на 2019 г., регион Изток.
Консултант за 40 имота
0899 655 555
0887 999 242
страница
 от  4