Анна Георгиева

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Оборот” за първото тримесечие на 2022 г., регион София. Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки” за първото тримесечие на 2022 г., регион София. Трето място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за първото тримесечие на 2022 г., регион София.
Старши консултант за 34 имота
страница
 от  3