Анна Стефанова

ЕРА Шампион на тримесечието
Трето място в категория “Общ брой реализирани сделки” за четвъртото тримесечие на 2020 г., регион София.
Консултант за 9 имота