Анна Стефанова

ЕРА Шампион на тримесечието
Трето място в категория “Оборот” за четвъртото тримесечие на 2021 г., регион София.
Консултант продажби, консултант за 9 имота