Антон Марков

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Постигнато високо качество на предоставените услуги” за второто тримесечие на 2023 г., регион София. Първо място в категория “Общ брой съвместни сделки и препоръки” за второто тримесечие на 2023 г., регион София. Второ място в категория “Брой ексклузивни договори” за второто тримесечие на 2023 г., регион София. Второ място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за второто тримесечие на 2023 г., регион София. Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки с ново строителство” за второто тримесечие на 2023 г., регион София. Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки” за второто тримесечие на 2023 г., регион София. Второ място в категория “Оборот” за второто тримесечие на 2023 г., регион София.
Консултант за 7 имота