Бианка Алексиева

Бианка Алексиева
Управител, консултант за 5 имота