Болиана Стефанова

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки - летящ старт” за първото тримесечие на 2020 г., регион Изток. Първо място в категория “Оборот - летящ старт” за първото тримесечие на 2020 г., регион Изток. Трето място в категория “Общ брой реализирани сделки” за първото тримесечие на 2020 г., регион Изток. Трето място в категория “Оборот” за първото тримесечие на 2020 г., регион Изток.
консултант за 14 имота
страница
 от  2