Цветан Тодоров

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Брой ексклузивни договори” за първото тримесечие на 2021 г., регион Изток. Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки - летящ старт” за първото тримесечие на 2021 г., регион Изток. Първо място в категория “Оборот - летящ старт” за първото тримесечие на 2021 г., регион Изток.
Консултант за 8 имота
0899 966 688
0890 966 681