Даниела Ранчова

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Общ брой съвместни сделки и препоръки” за четвъртото тримесечие на 2022 г., регион София. Второ място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за четвъртото тримесечие на 2022 г., регион София. Трето място в категория “Общ брой реализирани сделки” за четвъртото тримесечие на 2022 г., регион София. Трето място в категория “Оборот” за четвъртото тримесечие на 2022 г., регион София.
Партньор, консултант за 50 имота
+359887311497
страница
 от  5