Денис Хаджисюлейман

ЕРА Шампион на тримесечието
Второ място в категория “Оборот” за четвъртото тримесечие на 2023 г., регион Тракия.
Консултант за 7 имота