Денис Хаджисюлейман

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Брой ексклузивни договори” за третото тримесечие на 2023 г., регион Тракия. Трето място в категория “Оборот” за третото тримесечие на 2023 г., регион Тракия.
Консултант за 3 имота