Деян Миков

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки - летящ старт” за първото тримесечие на 2023 г., регион София. Първо място в категория “Оборот - летящ старт” за първото тримесечие на 2023 г., регион София. Второ място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за първото тримесечие на 2023 г., регион София. Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки” за първото тримесечие на 2023 г., регион София. Второ място в категория “Оборот” за първото тримесечие на 2023 г., регион София.
Консултант продажби, консултант за 11 имота