Диляна Маркова

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки” за третото тримесечие на 2022 г., регион София. Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки с ново строителство” за третото тримесечие на 2022 г., регион София. Първо място в категория “Оборот” за третото тримесечие на 2022 г., регион София. Първо място в категория “Общ брой съвместни сделки и препоръки” за третото тримесечие на 2022 г., регион София. Първо място в категория “Общ брой съвместни сделки и препоръки” за 2021 г.
Консултант за 43 имота
0888 944 125
страница
 от  4