Димитър Желязков

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Общ брой съвместни сделки и препоръки” за първото тримесечие на 2024 г., регион Изток. Първо място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за първото тримесечие на 2024 г., регион Изток. Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки с ново строителство” за първото тримесечие на 2024 г., регион Изток. Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки” за първото тримесечие на 2024 г., регион Изток. Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки с ново строителство” за четвъртото тримесечие на 2023 г., регион Изток. Първо място в категория “Общ брой съвместни сделки и препоръки” за 2023 г. Второ място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за 2023 г. Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки с ново строителство” за 2023 г. Трето място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за четвъртото тримесечие на 2023 г., регион Изток.
Консултант за 11 имота

Как бихте се описали с три думи?

Дружелюбен, позитивен, целеустремен.

Как се виждате след пет години?

На ръководен пост в сферата на ...