Димитър Желязков

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки с ново строителство” за второто тримесечие на 2023 г., регион Изток. Първо място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за 2022 г. Първо място в категория “Общ брой реализирани сделки” за 2022 г. Първо място в категория “Оборот” за 2022 г. Второ място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за второто тримесечие на 2023 г., регион Изток. Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки” за второто тримесечие на 2023 г., регион Изток. Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки с ново строителство” за 2022 г. Трето място в категория “Оборот” за второто тримесечие на 2023 г., регион Изток.
Консултант за 9 имота

Как бихте се описали с три думи?

Дружелюбен, позитивен, целеустремен.

Как се виждате след пет години?

На ръководен пост в сферата на ...