Димитър Желязков

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Общ брой съвместни сделки и препоръки” за третото тримесечие на 2023 г., регион Изток. Първо място в категория “Оборот” за третото тримесечие на 2023 г., регион Изток. Първо място в категория “Общ брой съвместни сделки и препоръки” за 2023 г. Второ място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за 2023 г. Второ място в категория “Общ брой реализирани сделки с ново строителство” за 2023 г. Второ място в категория “Брой продадени ексклузивни договори” за третото тримесечие на 2023 г., регион Изток.
Консултант за 13 имота

Как бихте се описали с три думи?

Дружелюбен, позитивен, целеустремен.

Как се виждате след пет години?

На ръководен пост в сферата на ...

страница
 от  2