Добринка Спасова

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Общ брой обслужени клиенти - кредитен консултант” за второто тримесечие на 2023 г., регион Тракия. Първо място в категория “Оборот от кредити” за второто тримесечие на 2023 г., регион Тракия. Второ място в категория “Общ брой обслужени клиенти - кредитен консултант - летящ старт” за 2022 г. Второ място в категория “Оборот от кредити - летящ старт” за 2022 г.
Мениджър
0883 288 804
0890 420 789