Добринка Спасова

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Общ брой обслужени клиенти - кредитен консултант” за третото тримесечие на 2023 г., регион Тракия. Първо място в категория “Оборот от кредити” за третото тримесечие на 2023 г., регион Тракия.
Експерт кредитиране