Добринка Спасова

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Общ брой обслужени клиенти - кредитен консултант” за третото тримесечие на 2022 г., регион Тракия. Първо място в категория “Оборот от кредити” за третото тримесечие на 2022 г., регион Тракия. Първо място в категория “Общ брой обслужени клиенти - кредитен консултант - летящ старт” за третото тримесечие на 2022 г., регион Тракия. Първо място в категория “Оборот от кредити - летящ старт” за третото тримесечие на 2022 г., регион Тракия.
Мениджър
0883 288 804
0890 420 789