Елена Христакиева

ЕРА Шампион на тримесечието
Второ място в категория “Общ брой съвместни сделки и препоръки” за третото тримесечие на 2023 г., регион Изток. Трето място в категория “Общ брой съвместни сделки и препоръки” за 2023 г.
Мениджър екип, консултант за 4 имота