Елена Христакиева

ЕРА Шампион на тримесечието
Първо място в категория “Оборот” за третото тримесечие на 2019 г., регион Изток. Трето място в категория “Общ брой реализирани сделки” за третото тримесечие на 2019 г., регион Изток.
Консултант за 11 имота