Елена Михайлова

Елена Михайлова
Управител
0988 342 347
0883 333 635

Елена специализира в консултирането на чуждестранни инвеститори от сектора на недвижимите имоти по отношение на уреждане и изпълнение на облигационни и вещни правоотношения, разрешаване ...